Съобщаване на нежелани лекарствени реакции

Напомняме, че съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), медицинските специалисти са задължени да съобщават незабавно на Притежателя на разрешението за употреба/негов упълномощен преставител или на Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ), за всяка подозирана сериозна нежелана лекарствена реакция и да предоставят при поискване допълнителна информация от проследяването на случая.

Повече информация може да откриете на интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата към Министъра на здравеопазването на Република България: http://bda.bg

Ако сте пациент и получите нежелана лекарствена реакция, уведомете Вашия лекар или фармацевт, или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в листовката на лекарствения продукт нежелани реакции.

При възникване на нежелано събитие, свързано с лекарствен продукт, разпростряняван от МагнаФарм България ЕАД, може да попълните ФОРМУЛЯР ЗА СЪОБЩАВАНЕ НА НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ ОТ НЕМЕДИЦИНСКИ ЛИЦА на интернет страницата на Изпълнителна агенция по лекарствата https://bda.bg или да се свържете с нас на:

 

Е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Тел.: 02/890 39 13; 0800 12400; 02/810 39 49